Integrated Security System

ÇÖZÜM SONU SON

image19


Windowssm Technologies, genellikle aşağıdaki güvenlik sistemlerini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Çok Yüksek Güvenlikli Entegre Güvenlik Çözümü tasarlayabilir, kurabilir, test edebilir, hizmete alabilir ve bakımını yapabilir:

 • Çevre CCTV
 • Çevre Yakınlık Sensörleri
 • Ana Kapı Kontrolü
 • Personel Muayene Sistemi
 • Telekomünikasyon sistemi
 • Kablosuz CCTV Ağı
 • Bina CCTV Sistemleri
 • Video Analizi
 • UPS Sistemleri

END TO END SOLUTIONS

image20

Windowssm Technologies can design, install, testing, commissioning, and maintain Very High-Security Integrated Security Solution which typically includes but is not limited to the following security systems:

 • Perimeter CCTV
 • Perimeter Proximity Sensors
 • Main Gate Control
 • Personnel Inspection System 
 • Telecommunication System 
 • Wireless CCTV Network
 • Building CCTV Systems
 • Video Analytics
 • UPS Systems 

PERİMETER CCTV

image21

1- Duvarın ve çitin dışını ve dışını çevreleyen yüksek kalitede video akışı sağlayın

2- Tek başarısızlık noktasına çok yüksek esneklik

3- Lensli yüksek çözünürlüklü sabit kameralar aralıklarla monte edilecektir

4- Yüksek tanımlı PTZ kameralar her mesafeye monte edilir.

5- Tüm kameralar IR yetenekli olacak.

PERIMETER CCTV

image22

1- Provide a high-quality video stream on the perimeter on the outside and the inside of the wall and fence

2- Very high resilience to the single point of failure

3- High definition fixed cameras with lens will be mounted at intervals

4- High definition PTZ cameras will be mounted every certain distance.5- 

All cameras will be IR capable.

PERİMETRE YAKIN SİSTEMİ

image23

1- Aşağıdakilerden oluşan çevrenin hem içi hem de dışı için duvara monte edilmiş FO tabanlı yakınlık uyarı sistemi:

2- Çok kanallı yakınlık koruması.

3- Alarmları en aza indirmek için kendi kendine öğrenme sistemi.

4- PTZ kameralarını hedef alan saldırı alanlarına yönelik entegre sistem.

PERIMETER PROXIMITY SYSTEM

image24

1- Wall-mounted FO based proximity warning system for both inside and outside the perimeter that comprises:

2- Multi-channel proximity protection.

3- Self-learning system to minimize alarms.

4- Integrated system to target PTZ cameras to attack areas.

ANA KAPI KONTROLÜ

image25

 1. Araç Muayene sistemi altında
 2. Plaka Tanıma Sistemi
 3. Yüz Tanıma Sistemi
 4. RFID erişim kontrol sistemi

MAIN GATE CONTROL

image26

 1. Under Vehicle Inspection system
 2. Plate Recognition System 
 3. Face Recognition System
 4. RFID access control system

PERSONEL DENETİM SİSTEMİ

image27

 1. X-Ray Tarayıcı Sistemi
 2. Turnikeler Sistemi
 3. Biyometri Muayene Sistemi

PERSONNEL INSPECTION SYSTEM

image28

 1. X-Ray Scanner System
 2. Turnstiles System 
 3. Biometrics Inspection System

ANALİTİK VE RAPORLAMA

image29

 1. Çevre Saldırı Tespiti
 2. Taşıt İzleme
 3. Otomatik parça algılama
 4. İnsanlar sayıyor
 5. Sol / Kaldırılan Nesne Algılama
 6. Dolandırıcılık Tespiti
 7. Sınıflandırma Tespiti
 8. Müdahale tespiti
 9. Gelişmiş Hareket Algılama.

ANALYTICS AND REPORTING

image30

 1. Perimeter Intrusion Detection
 2. Vehicle Monitoring
 3. Auto Track Detection
 4. People Counting
 5. Left/Removed Object Detection
 6. Loitering Detection
 7. Classification Detection
 8. Tamper Detection
 9. Advanced Motion Detection